Wat bieden wij2024-02-19T15:33:17+01:00
De diensten kennen als verbindende factor muziek en actuele teksten

Wat bieden wij

  • TYCS bij u in de kerk
  • Themadienst rondom Pasen: “Forgiven”
  • Themadienst: Glorious Day
  • Kerstzangdienst: Het mysterie van Kerst

Lees hieronder verder voor alle mogelijkheden.

De diensten kennen als verbindende factor muziek en actuele teksten

Wat bieden wij

  • TYCS bij u in de kerk
  • Themadienst rondom Pasen: “Forgiven”
  • Themadienst: Glorious Day
  • Kerstzangdienst: Het mysterie van Kerst

Lees hieronder verder voor alle mogelijkheden.

TYCS bij u in de kerk

Regelmatig levert The Young Christian Singers een bijdrage aan een dienst, seizoenstart of seizoenafsluiting. Ons repertoire is origineel en gevarieerd en bevat tevens een scala aan samenzangliederen. Met dit repertoire sluiten we graag aan bij diensten en werkt onze liturgiecommissie voorafgaand aan dienst bij voorkeur met u samen om van een dienst een bijzondere dienst te maken. De liederenkeuze kan in onderling overleg worden vastgesteld, zodat dit afgestemd is op het thema van de dienst. Begeleiden van samenzang door onze band is mogelijk. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. Voor de contactgegevens, kijk op de pagina "contact".

Themadienst rondom Pasen: “Forgiven”

  Met ingang van 2019 verzorgen we rondom Pasen ons nieuwe themaprogramma, "Forgiven". Vergeven….moeilijk? Beladen onderwerp? Wat zegt de Bijbel hierover? Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. “Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen”. Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn, vol medeleven, en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen, zodat we de ander, maar ook ons zelf kunnen zien in het licht van het kruis.  

Themadienst: Glorious Day

Overal om ons heen worden beloftes gedaan. Maar deze waarmaken is wel even iets anders dan zomaar iets beloven en niet na (kunnen) komen. Wellicht herkenbaar? Gelukkig is ook de andere kant waar. Er worden ook beloftes nagekomen en waargemaakt. In de Bijbel worden meerdere keren beloftes gedaan. Op diverse plaatsen is te lezen dat God betrouwbaar is als het gaat om wat Hij voorzegt (zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament). In het Oude Testament is al aangegeven dat Zijn zoon een grote verandering in de wereld teweeg zou brengen. Jezus heeft dit in Zijn leven waargemaakt en ons de weg gewezen naar een betere en nieuwe wereld. Zo betrouwbaar is God als het om beloftes gaat. En aan het eind van die betere en nieuwe wereld wacht ons de grootste belofte: samen zijn met God en Jezus in die nieuwe wereld. Wat een bijzondere dag zal dat zijn. Dit alles is via woord, samenzang, muziek, beeld en overdenking uitgewerkt in ons nieuwe themaprogramma ‘Glorious Day’. De première heeft op 14 mei 2017 plaats gevonden in de Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden. Wilt u deze dienst ook zien in uw gemeente of meer weten? Neem dan contact op met onze contactpersoon. Zij vertelt u graag meer.

Kerstzangdienst: Het mysterie van kerst…….

Kent u de verwondering van kerst? Wilt u zich laten verwonderen? God, die in zijn Zoon mens geworden is onder ons. Een klein kind, geboren uit een maagd, in een stal, neergelegd in een kribbe tussen de dieren. Kan een groots verhaal eenvoudiger beginnen dan dit? God, Schepper van hemel en aarde, het oneindige universum, de ontelbare sterren, waaronder de ster van Bethlehem. De ster die vertelt aan de wijzen en aan de wereld dat er een bijzondere Koning is geboren! Gewikkeld in doeken, liggend in het stro in een voederbak en voorbestemd om Redder van de wereld te zijn. In een prachtige en sfeervolle zangdienst, met eeuwenoude vertrouwde liederen en eigentijdse gospel, willen we het Wonder van kerst samen beleven. Met tekst en verbeelding iets van het mysterie van kerst zichtbaar maken en voelbaar, meer dan 2000 jaar geleden in de wereld voltrokken en vandaag nog steeds aanwezig in de harten van vele mensen: Geloof – Hoop – Liefde! Meer dan 2000 jaar………….., is dat al niet bijzonder?

Ga naar de bovenkant