Regelmatig levert The Young Christian Singers een bijdrage aan een dienst, seizoenstart of seizoenafsluiting. Ons repertoire is origineel en gevarieerd en bevat tevens een scala aan samenzangliederen.

Met dit repertoire sluiten we graag aan bij diensten en werkt onze liturgiecommissie voorafgaand aan dienst bij voorkeur met u samen om van een dienst een bijzondere dienst te maken.

De liederenkeuze kan in onderling overleg worden vastgesteld, zodat dit afgestemd is op het thema van de dienst. Begeleiden van samenzang door onze band is mogelijk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. Voor de contactgegevens, kijk op de pagina “contact”.