Met ingang van 2019 verzorgen we rondom Pasen ons nieuwe themaprogramma, “Forgiven”.

Vergeven….moeilijk? Beladen onderwerp? Wat zegt de Bijbel hierover?

Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. “Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen”.

Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn, vol medeleven, en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft.

Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen, zodat we de ander, maar ook ons zelf kunnen zien in het licht van het kruis.