Uitvoeringen themaprogramma Offering

Uitvoeringen themaprogramma Offering

Zondag 26 maart voert gospelkoor The Young Christian Singers de eerste van 3 optredens uit van het themaprogramma ‘Offering’.

Het gospelkoor neemt u mee in deze 40 dagentijd tijdens de laatste dagen van Jezus op aarde. Een prachtige themadienst met (samen)zang, muziek, beeldmateriaal, schriftlezingen en een korte meditatie.

Hierna leest u waar u ons de komende weken kunt zien en horen:

26 maart om 19.00 uur in Het Anker aan de Buren 17 in Makkum

2 april om 9.30 uur in de Hege Stins aan Gysbert Japicxstrjitte in Stiens

9 april om 9.30 uur in De Fontein aan de Goudenregenstraat te Leeuwarden

Top