Author: admin

TYCS bij u in de kerk

Regelmatig levert The Young Christian Singers een bijdrage aan een dienst, seizoenstart of seizoenafsluiting. Ons repertoire is origineel en gevarieerd en bevat tevens een scala aan samenzangliederen. Met dit repertoire sluiten we graag aan bij diensten en werkt onze liturgiecommissie voorafgaand aan dienst bij voorkeur met u samen om van een dienst een bijzondere dienst te maken. De liederenkeuze kan in onderling overleg worden vastgesteld, zodat dit afgestemd is op het thema van de dienst. B...
Lees Meer

Themadienst rondom Pasen: “Forgiven”

  Met ingang van 2019 verzorgen we rondom Pasen ons nieuwe themaprogramma, "Forgiven". Vergeven….moeilijk? Beladen onderwerp? Wat zegt de Bijbel hierover? Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. “Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen”. Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn, vol medeleven, en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. Dat kunnen we ni...
Lees Meer

The Young Christian Singers in 2021

Nu de maatregelen van de rijksoverheid en de protocollen voor koren weer wat meer ruimte geven, kunnen we gelukkig weer van start met onze missie: samen zingen, repeteren voor optredens en concerten. De komende maanden gaan we weer aan de slag met de muzieknummer die we tijdens de Corona periode hebben uitgekozen en ingestudeerd hebben. Zo maken we ons weer op voor optredens en concerten. We hopen u bij één van onze optredens te mogen begroeten.
Lees Meer

Onderweg in 2019

De zomervakantie ligt achter ons en we bereiden ons nu voor op de komende optredens. In augustus zijn we gestart met de studiedag. Tot aan het Gospel Event Leeuwarden hebben we nog enkele prachtige optredens in de agenda staan. Zie hiervoor onze agenda. De voorbereidingen met nieuwe muziekstukken is in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het Gospel Event Leeuwarden editie 2019. Locatie, communicatie met het projectkoor, schrijven en repeteren van nieuwe partijen voor muzikanten, we zijn in bew...
Lees Meer

Themadienst: Glorious Day

Overal om ons heen worden beloftes gedaan. Maar deze waarmaken is wel even iets anders dan zomaar iets beloven en niet na (kunnen) komen. Wellicht herkenbaar? Gelukkig is ook de andere kant waar. Er worden ook beloftes nagekomen en waargemaakt. In de Bijbel worden meerdere keren beloftes gedaan. Op diverse plaatsen is te lezen dat God betrouwbaar is als het gaat om wat Hij voorzegt (zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament). In het Oude Testament is al aangegeven dat Zijn zoon ...
Lees Meer

Kerstzangdienst: Het mysterie van kerst…….

Kent u de verwondering van kerst? Wilt u zich laten verwonderen? God, die in zijn Zoon mens geworden is onder ons. Een klein kind, geboren uit een maagd, in een stal, neergelegd in een kribbe tussen de dieren. Kan een groots verhaal eenvoudiger beginnen dan dit? God, Schepper van hemel en aarde, het oneindige universum, de ontelbare sterren, waaronder de ster van Bethlehem. De ster die vertelt aan de wijzen en aan de wereld dat er een bijzondere Koning is geboren! Gewikkeld in doeken, ligg...
Lees Meer

Themadiensten

Vaak wordt The Young Christian Singers gevraagd om een volledige dienst te verzorgen. Hiervoor bieden wij themadiensten aan. Totaal verzorgde themadiensten op dit moment zijn ‘Glorious Day’, 'Forgiven' ons nieuwe themaprogramma rondom Pasen en ‘Het mysterie van Kerst’ (Kerstzangdienst december). Met deze themadiensten bieden we een complete dienst met een programma waarin (samen)zang, lezing, muziek, beeld en een actuele meditatie is opgenomen. Diensten die we graag samen met u vieren, begeleid...
Lees Meer

Over Gospelkoor The Young Christian Singers

Enthousiasme, passie en beleving. Dat zijn de woorden die van toepassing zijn op gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden. De bron van deze woorden is gelegen in de manier waarop we als groep ons geloof willen uitdragen. Dat doen we in samenwerking met u. Wij werken graag mee in uw gemeente aan een dienst of bieden een compleet verzorgde dienst via één van onze themadiensten. De diensten kennen als verbindende factor muziek en actuele teksten die gebaseerd zijn op onze Bron, Jezus C...
Lees Meer
Top